Huayกองสลากเตือนคนไม่มาขึ้นรางวัลเป็นหมื่นล้าน!

Huayกองสลากเตือนคนไม่มาขึ้นรางวัลเป็นหมื่นล้าน!Huayกองสลากเตือนคนไม่มาขึ้นรางวัลเป็นหมื่นล้าน!

Huayกองสลากเตือนคนไม่มาขึ้นรางวัลเป็นหมื่นล้าน! รายงานข่าวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยข้อมูล แต่ละปีมีผู้ที่ถูกลอตเตอรี่แต่ไม่มาขึ้นรางวัล โดยพบว่าสถิติย้อนหลังในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2562 มีผู้ถูกรางวัลแต่ไม่มาขึ้นรางวัลเกิน 2 ปี จนถูกยึดคืนส่งเข้าแผ่นดินตามระเบียบราชการไปแล้วกว่า 10,400 ล้านบาท

โดยสาเหตุที่นักเสี่ยงโชคไม่มาขึ้นรางวัล เนื่องจากบางส่วนทำสลากฯ หาย หรือซื้อไว้นานจนลืมตรวจ รวมถึงบางคนรู้ว่าถูกรางวัลแต่ก็เก็บไว้จนหมดอายุ 2 ปี แต่สาเหตุที่พบมากสุด คือ คนไทยจำนวนมากตรวจรางวัลไม่ละเอียด โดยเลือกตรวจเฉพาะรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และรางวัลที่ 1 เท่านั้น และเมื่อเห็นว่าไม่ถูกรางวัลก็โยนลอตเตอรี่ทิ้ง หรือวางไว้เฉยๆ

“ปกติเวลาคนไทยเลือกซื้อลอตเตอรี่ มักเลือกซื้อจากรางวัลเลขท้าย 2-3 ตัวเป็นหลัก ทำให้เวลาตรวจก็จะเลือกตรวจแค่ไม่กี่รางวัล ส่งผลให้มีลอตเตอรี่จำนวนมากที่ถูกรางวัล แต่ไม่ได้นำมาขึ้นรางวัล โดยเฉพาะรางวัลขนาดกลาง เช่น รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 4 และรางวัลที่ 5 ที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม จนสำนักงานสลากฯ ต้องนำเงินรางวัลเหล่านี้ส่งเข้าคืนเข้าหลวงจำนวนมาก”

Huayกองสลากเตือนคนไม่มาขึ้นรางวัลเป็นหมื่นล้าน!

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://alimentoscopelia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *